loader
BUSINESS CONSULTING

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Marketing για Νέες Επιχειρήσεις, Start-up

Έχετε σκοπό να ανοίξετε νέα επιχείρηση και θέλετε να κάνετε ένα σωστό ξεκίνημα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα;

Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Marketing της Sider group of services μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να υλοποιήσετε σωστά το νέο σας επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική προσέγγιση, αναπτύσσουμε τις επιχειρηματικές σας ικανότητες, σχεδιάζουμε μαζί το επιχειρηματικό σας πλάνο και τα εργαλεία marketing που απαιτούνται, στοχεύοντας πάντα στον βέλτιστο τρόπο εισόδου σας στην αγορά.

 • Business & Marketing Consulting
 • Business & Marketing Plan
 • Marketing Research
 • Customer Relationship Management
 • Competition Analysis
 • Financing Programs / ΕΣΠΑ
 • Location Research
 • Staff Training and Management
 • Product / Services Costing Strategy
 • Price Strategy
 • Digital Marketing
 • Website / E-shop
 • Meta Ads / Google Ads
 • Social Media Content
 • Sales Seminar
 • Marketing Seminar
 • Entrepreneurship Seminar
 • Startup Seminar

Οι τομείς στους οποίους μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά είναι:

Πριν την έναρξη

BUSINESS PLAN

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Business Plan).

Απαραίτητο εργαλείο για χρηματοδοτήσεις από Τράπεζες και Προγράμματα ΕΣΠΑ.

MARKETING PLAN

Ετήσιο πλάνο marketing της επιχείρησής σας, μέσα από 4 φάσεις: ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ BUDGET & ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Καθορισμός απαιτούμενου budget για την έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και αναζήτηση τρόπων χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, επενδυτών ή/και τραπεζικής χρηματοδότησης.

ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Γεωγραφική έρευνα εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης. Μέγεθος αγοράς, ανταγωνισμός, μερίδια αγοράς, διασπορά και άλλα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καθορισμός και ανάλυση ανταγωνισμού, σε σημεία όπως η επισκεψιμότητα, το μερίδιο αγοράς, η εικόνα, τα σημεία διαφοροποίησης, τα δυνατά και αδύναμα σημεία και άλλα.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Καθορισμός και αποτύπωση στρατηγικής της νέας επιχείρισης, βασισμένη στον ανταγωνισμό, το εξωτερικό περιβάλλον και τους επιχειρησιακούς στόχους.

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Σχεδιασμός προϊοντικού χαρτοφυλακίου, με βάση την επιλεγμένη γεωγραφική ακτίνα δραστηριοποίησης, το προφίλ των δυνητικών πελατών και τον ανταγωνισμό.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχεδιασμός τιμολογιακής πολιτικής, με σκοπό τη κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα. Τελική τιμή, προσφορές, εκπτώσεις και άλλα.

ΠΛΑΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ανάπτυξη λεπτομερούς πλάνου χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας για την νέα επιχείριση με ορίζοντα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόβλεψη πωλήσεων, απαιτούμενη ρευστότητα, δείκτες εύρυθμης λειτουργίας και άλλα.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING

Καθορισμός στόχων και ενέργειες marketing για την υλοποίηση αυτών.

BRANDING & ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανάπτυξη εικόνας του νέου Brand, λογότυπο και εταιρική ταυτότητα, ιστοσελίδα / e-shop, social media και άλλα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εύρεση και εκπαίδευση προσωπικού, σύστημα αμοιβών και παρακίνησης.

Μετά την έναρξη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ MARKETING

Μηνιαία συμβουλευτική σε θέματα management & marketing, coaching, σχεδιασμό ενεργειών και άλλα.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ

Σχεδιασμός και υλοποίηση των ενεργειών προώθησης και προβολής μέσω internet και όχι μόνο, και συγκεκριμένα με διαχείριση διαφημιστικών λογαριασμών σε Adwords (Google) και Meta Ads (Facebook / Instagram), Email & SMS Campaigns, Social Media Content, Δελτία Τύπου και άλλα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δημιουργία προγράμματος πιστότητας πελάτη, για την ορθή καταγραφή, επικοινωνία και διαχείρηση του πελατολογίου, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ένα ξεχωριστά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνεχή εκπαίδευση, παρακολούθηση απόδοσης και παρακίνηση προσωπικού, για την επίτευξη των εταιρικών και προσωπικών στόχων.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Περαιτέρω ανάλυση και παρακολούθηση ανταγωνισμού, τάσεις αγοράς, διαφοροποίηση και καινοτομία.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ (CUSTOMER EXPERIENCE)

Δημιουργία ολοκληρωμένου πλάνου διαδικασιών, «blue-print», για την βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

ΕΡΕΥΝΕΣ MARKETING

Διεξαγωγή ερευνών marketing στους τομείς: ικανοποίηση πελατών, σύγκριση έναντι ανταγωνισμού, έρευνα απόδοσης προϊόντικού χαρτοφυλακίου και/ή εισαγωγή/κατάργηση προϊόντος/υπηρεσίας, επέκταση δραστηριότητας και άλλα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρακολούθηση και ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης.

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων & Εργαλεία Marketing Που Φέρνουν Αποτέλεσμα!

Από το 2011, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να επιλύσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη αγορά.

Αν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ακολουθώντας τα σωστά επιχειρηματικά βήματα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, κάντε το πρώτο βήμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.