loader
Τιμολόγηση Προϊόντος

Πως βγάζω τιμή σε ένα προϊόν;

Η υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής τιμολόγησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας είναι το κλειδί για την κερδοφορία της επιχείρησης σας. Η στρατηγική τιμολόγησης είναι μια σύνθετη διαδικασία και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως το κόστος παραγωγής, τις συνθήκες της αγοράς, την πρόταση αξίας και τα περιθώρια κέρδους.

Οι πιο συνηθισμένες στρατηγικές τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

Value-Based Pricing: Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τον καθορισμό τιμών κυρίως με βάση την αντιληπτή ή εκτιμώμενη αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για τον πελάτη, παρά στο κόστος του προϊόντος ή σε μια ιστορική τιμή. Η εστίαση είναι στο τι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι πελάτες, αξιοποιώντας τη μοναδική αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Cost-Plus Pricing: Η στρατηγική περιλαμβάνει τον υπολογισμό του συνολικού κόστους για την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας και στη συνέχεια την προσθήκη ενός συγκεκριμένου ποσοστού μικτού κέρδους για τον προσδιορισμό της λιανικής τιμής πώλησης. Αυτή η στρατηγική διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλα τα έξοδα και επιτυγχάνεται το περιθώριο κέρδους που έχει θέσει η επιχείρηση.
Competitive Pricing: Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τον καθορισμό τιμών με βάση το τι χρεώνουν οι ανταγωνιστές για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Η ανταγωνιστική τιμολόγηση απαιτεί βαθιά κατανόηση της αγοράς και της θέσης του προϊόντος σας σε σχέση με άλλα.
Penetration Pricing: Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τον καθορισμό χαμηλότερης τιμής αρχικά για την προσέλκυση πελατών και την απόκτηση μεριδίου αγοράς. Η τιμή συνήθως αυξάνεται μόλις επιτευχθεί αυτός ο αρχικός στόχος.
Skimming Pricing: Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται για νέα και μοναδικά προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως τα προϊόντα τεχνολογίας), όπου μια υψηλή τιμή ορίζεται αρχικά για να προσελκύσουν του πελάτες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα και να αποκτήσουν άμεσα το προϊόν ή την υπηρεσία (βλέπε iphone). Με την πάροδο του χρόνου, καθώς το προϊόν περνάει στη φάση της ωριμότητας ή αυξάνεται ο ανταγωνισμός, η τιμή μειώνεται σταδιακά.
Psychological Pricing: Αυτή η στρατηγική αξιοποιεί την ψυχολογία των καταναλωτών για να επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς. Ένα παράδειγμα είναι ο ορισμός τιμής στα 9,99, αντί για 10, , κάνοντας το προϊόν να φαίνεται λιγότερο ακριβό.
Dynamic Pricing: Αυτή η στρατηγική δυναμικής τιμολόγησης περιλαμβάνει την προσαρμογή των τιμών σε πραγματικό χρόνο με βάση τη ζήτηση της αγοράς. Αυτό χρησιμοποιείται συνήθως σε βιομηχανίες όπως η κρατήσεις καταλυμάτων στον τουρισμό, οι αεροπορικές κρατήσεις και άλλες.
Freemium Pricing: Αυτή η στρατηγική απευθύνεται τόσο για ψηφιακά προϊόντα όσο και για υπηρεσίες, όπου μια βασική έκδοση του προϊόντος είναι διαθέσιμη δωρεάν και οι πελάτες πληρώνουν για λειτουργίες ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Bundle Pricing: Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει την πώληση πολλών προϊόντων μαζί σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι αν αγοραζόταν κάθε προϊόν ξεχωριστά. Αυτό μπορεί να δώσει κίνητρα στους πελάτες να ξοδέψουν περισσότερα για να επιτύχουν καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, για παράδειγμα η αγορά ένα σετ κουστούμι – πουκάμισο – γραβάτα μπορεί να έρχεται με μια έκπτωση 30%.

Κάθε μία από αυτές τις στρατηγικές τιμολόγησης για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να επιλέγεται με βάση την αγορά, τον ανταγωνισμό, τους πελάτες και των μοναδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε με απλά παραδείγματα την τιμολόγηση των προϊόντων εξετάζοντας τρεις διαφορετικούς τύπους προϊόντων:

  • φυσικά προϊόντα,
  • ψηφιακά προϊόντα,
  • υπηρεσίες,

Μέσω αυτών των απλών παραδειγμάτων, θα αποκτήσετε μια γενική κατεύθυνση για το πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη δική σας στρατηγική τιμολόγησης για τα δικά σας προϊόντα, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκετε.

Λάβετε υπόψιν σας ότι τα παρακάτω παραδείγματα είναι απλοποιημένα και μια ανάλυση τιμολόγησης σε πραγματικές συνθήκες είναι μια πιο περίπλοκη διαδικασία και περιλαμβάνει περισσότερους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν.

Τιμολόγηση Φυσικού Προϊόντος

Χειροποίητα Ξύλινα Έπιπλα

Στην τιμολόγηση φυσικού προϊόντος θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τα χειροποίητα ξύλινα έπιπλα και την στρατηγική τιμολόγησης Cost-Plus Pricing. Η δομή τιμολόγησης για ένα τέτοιο φυσικό προϊόν λαμβάνει υπόψη το κόστος των πρώτων υλών, της εργασίας, των γενικών εξόδων, της συσκευασίας και της αποστολής προς τον πελάτη.

Περιγραφή Εξόδου Κόστος
Κόστος Υλικών180
Κόστος Εργασίας120
Συσκευασία και Αποστολή50
Γενικά Έξοδα30
Συνολικό Κόστος Παραγωγής380
Επιθυμητό Περιθώριο Κέρδους (Margin)30%
Λιανική Τιμή542

Μια στρατηγική τιμολόγησης με βάση το κόστος παραγωγής του προϊόντος είναι από τις σύνηθες επιλογές τιμολόγησης για χειροποίητα προϊόντα. Η τελική τιμή στα 542, καλύπτει το κόστος και το επιθυμητό περιθώριο κέρδους για την επιχείρηση.

Τιμολόγηση Ψηφιακού Προϊόντος

Online Learning Course

Τα ψηφιακά προϊόντα, όπως ένα διαδικτυακό μάθημα, έχουν διαφορετικές μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην τιμολόγηση. Το κύριο κόστος περιλαμβάνει το κόστος δημιουργίας των μαθημάτων (εργατοώρες – υλικό – πηγές και άλλα), το κόστος της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για την παράδοση του μαθήματος και τα έξοδα marketing για την προώθηση του μαθήματος και την εγγραφή πελατών-μαθητών. Εδώ χρησιμοποιούμε την στρατηγική τιμολόγησης Value-Based Pricing, όπου η αξία της γνώσης που μπορεί να αποκτηθεί είναι μεγαλύτερη από το αντίτιμο για τον πελάτη-μαθητή.

Περιγραφή Εξόδου Κόστος
Κόστος Δημιουργίας Μαθήματος500
Κόστος Πλατφόρμας80
Έξοδα Marketing300
Συνολικό Κόστος Παραγωγής880
Επιθυμητό Περιθώριο Κέρδους (Margin)200%
Στόχος μαθητές
10
Λιανική Τιμή και για τους 10 Μαθητές
2.640
Λιανική Τιμή για 1 Μαθητή
264

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θέσαμε ως στόχο τους 10 μαθητές για να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο online learning course με στόχο στα συνολικά έσοδα 2.640 και τιμή ανά συμμετοχή τα 264. Το περιθώριο κέδρους είναι 200% και η αντιλαμβανόμενη αξία του συγκεκριμένου πελάτη-μαθητή θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το αντίτιμο που καλείται να πληρώσει.

Τιμολόγηση Υπηρεσίας

Ψηφιακή Πλατφόρμα Μουσικής

Εδώ χρησιμοποιούμε την στρατηγική τιμολόγησης Freemium Pricing, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη στρατηγική για εφαρμογές κάθε τύπου όπως οι υπηρεσίες ακρόασης μουσικής. Αυτό το μοντέλο είναι ένας συνδυασμός “δωρεάν” και “premium” όπως για παράδειγμα σε YouTube ή Spotify.

ΠακέτοΜηνιαία ΣυνδρομήΧαρακτηριστικά Πακέτου
Βασικό (Δωρεάν)0– Μόνο τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών
– Χωρίς παραλείψεις τραγουδιών
– Διαφημίσεις
– Τυπική ποιότητα ήχου
Κανονικό9.99– Ακρόαση χωρίς διαφημίσεις
– Απεριόριστες παραλείψεις τραγουδιών
– Ήχος υψηλής ποιότητας
– Ακρόαση εκτός σύνδεσης
– Αναπαραγωγή κατ’ απαίτηση (επιλογή οποιουδήποτε τραγουδιού ανά πάσα στιγμή)
Οικογενειακό14.99–  Όλες οι λειτουργίες του “Κανονικό”για έως και 4 μέλη της οικογένειας
–  Ατομικοί λογαριασμοί
–  Επιλογές γονικού ελέγχου
–  Κοινή λίστα αναπαραγωγής για όλη την οικογένεια
Φοιτητικό4.99– Όλες οι λειτουργίες του πακέτου “Κανονικό” με έκπτωση 50%

Το μοντέλο τιμολόγησης freemium προσελκύει χρήστες στην πλατφόρμα με τη δωρεάν έκδοση και μόλις νιώσουν ότι η υπηρεσία είναι αυτή που θέλουν και θέλουν περισσότερα χαρακτηριστικά τότε είναι πιο πιθανό να κάνουν αναβάθμιση στην πληρωμένη έκδοση. Αυτή η στρατηγική για να λειτουργήσει χρειάζεται χρόνο και υπομονή και βέβαια ξεκάθαρα οφέλη για τον χρήστη.

Εν κατακλείδι, η τιμολόγηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, απαιτεί την κατανόηση παραγόντων όπως του κόστους παραγωγής, την αξία που παρέχει το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πελάτη σας, του ανταγωνισμού, ο κύκλος ζωής του προϊόντος, οι εταιρικοί σας στόχοι και άλλων, έτσι ώστε, να επιλέξετε τη κατάλληλη στρατηγική τιμολόγησης και την ορθή αποτύπωση της τελικής τιμής για τον καταναλωτή.

Δείτε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε και τα εργαλεία marketing που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση της συμβουλευτικής στην Sider group of services σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Μιλήστε μας για τις δικές σας ανάγκες και δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά, σε μία πρώτη συνάντηση!

Καλέστε Άμεσα:

Ή

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος: