loader
voucher 600 sider 2020

Voucher 600 ευρώ: Οδηγίες προς ωφελούμενους για την υποβολή αιτήσεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Προσαρμοζόμαστε στα Νέα Δεδομένα όπως ο Χαμαιλέοντας και Διατηρούμε τη Λειτουργία της Επιχείρησής μας Διαδικτυακά!

Η Sider group of Services μπορεί να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τα κατάλληλα βήματα προκειμένου να διατηρήσουν ή να περιορίσουν τις απώλειες στον τζίρο τους για αυτήν την περίοδο αλλά και να βάλουν τις βάσεις για τον αυξήσουν μελλοντικά.

 

Οδηγίες προς ωφελούμενους για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης – πιστοποίησης επιστημόνων που προέρχονται από 6 επιστημονικούς κλάδους.

H Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher κατάρτισης των 600 ευρώ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το voucher κατάρτισης και ο ωφελούμενος να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα πρέπει:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

 • Κοινοποιεί σε έναν πάροχο της επιλογής του τον ΚΑΥΑΣ με τυποποιημένο μήνυμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, και ζητά την εγγραφή του στην πλατφόρμα ΟΣΤΚ.
 • Ο πάροχος εγγράφει τον ωφελούμενο στην πλατφόρμα και του κοινοποιεί με τυποποιημένο μήνυμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, username, password και link ΟΣΤΚ.
 • Ο πάροχος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αναρτά στο http://elearning.yeka.gr μέσω της λειτουργίας «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΥΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α και Β» τα δύο e-mail

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ B: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

 • Ο εξουσιοδοτημένος πάροχος εγγράφει τον ωφελούμενο στην πλατφόρμα ΟΣΤΚ και του κοινοποιεί με τυποποιημένο μήνυμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, username, password και link ΟΣΤΚ.
 • Ο πάροχος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αναρτά στο http://elearning.yeka.gr μέσω της λειτουργίας «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΥΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α και Β» το e-mail που απέστειλε στον ωφελούμενο.

ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ VOUCHER ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΜΕΛΗΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ΣΤΟ email prosklisi2_2020@mou.gr ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER» ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ.
Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αναρτημένο στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης οι οποίες θα αποτελέσουν το μητρώο εγκεκριμένων ΟΣΤΚ και δεν διατίθεται από τον πάροχο κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συνεργασθούν αποκλειστικά και μόνο με πλατφόρμες εγκεκριμένες στο μητρώο ΟΣΤΚ αναφορικά με ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
Κατά τη Διαδικασία Β, οι ενδιαφερόμενοι/ δυνητικοί ωφελούμενοι καθώς και οι Πάροχοι Κατάρτισης του Προγράμματος: «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών», οι οποίοι εγκρίθηκαν και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κατάρτισης, με τη με αρ. πρωτ.305/06-4-2020 Υπουργική Απόφαση, υποβάλλουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων/ δυνητικών ωφελουμένων με εξουσιοδότηση προς τον πάροχο κατάρτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://elearning.yeka.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 286/02-04-2020 Πρόσκληση (αρ. 2/2020 – ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ).
Οι αιτήσεις των ωφελουμένων ξεκινούν στις 9/4.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 • Όσοι καταθέσουν αίτηση και έχουν τις προϋποθέσεις είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα ή θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας;

Δεν προβλέπεται σειρά προτεραιότητας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 2/2020.

 • Οι δυνητικά ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με τον κύριο ΚΑΔ ή είναι επιλέξιμος και ο δευτερεύων;

Επιλέξιμοι για το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά οι κύριοι ΚΑΔ επαγγελματικής απασχόλησης των δυνητικά ωφελούμενων, βλ. σημείο 4.1 της Πρόσκλησης, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ της Πρόσκλησης.

 • Κατά το παρόν χρονικό διάστημα είμαι άνεργος και δεν εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στη Δ.Ο.Υ. ο οποίος είναι επιλέξιμος σύμφωνα με την Πρόσκληση (Παράρτημα Χ).

 • Η επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο των δυνητικά ωφελούμενων;

Όχι. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2020, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.1 της Πρόσκλησης 02/2020

 • Η αμοιβή του παρόχου κατάρτισης εξαρτάται από το εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελούμενου;

Το επίδομα κατάρτισης που λαμβάνει ο ωφελούμενος δεν σχετίζεται με την αμοιβή του παρόχου, είναι δε αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

 • Τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης θα είναι όλα διαθέσιμα και αν ναι, πόσα μπορώ να επιλέξω;

Τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης θα είναι όλα διαθέσιμα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα. Την Πέμπτη 9.4.2020, μετά τις 21:00 θα αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα πίνακας συμβεβλημένων παρόχων κατάρτισης και ΟΣΚΤ όπου θα αναφέρονται τα διαθέσιμα αντικείμενα κατάρτισης ανά πάροχο κατάρτισης.

 • Δικαιούμαι το επίδομα των 800 ευρώ. Έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω παράλληλα και στο παρόν πρόγραμμα;

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ

 • Είμαι έμμισθος δικηγόρος/εταίρος σε δικηγορική εταιρεία χωρίς ενεργό ΚΑΔ. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους. Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).

Το προσωπικό ΑΦΜ είναι εκείνο το στοιχείο που θα εξατομικεύει το δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο προκειμένου αυτός να αντιστοιχηθεί με ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης από αύριο 9/4/2020 για να δηλώνουν την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιούν το ανωτέρω στοιχείο με την ανάρτηση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ .

 • Είμαι ασκούμενος δικηγόρος χωρίς ενεργό ΚΑΔ. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους. Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).

Το προσωπικό ΑΦΜ είναι εκείνο το στοιχείο που θα εξατομικεύει το δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο προκειμένου αυτός να αντιστοιχηθεί με ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης από αύριο 9/4/2020 για να δηλώνουν την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιούν το ανωτέρω στοιχείο με την ανάρτηση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ .

 • Είμαι μηχανικός και εργάζομαι ως μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Εφόσον διαθέτετε ενεργό κύριο ΚΑΔ στη Δ.Ο.Υ., ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Χ της Πρόσκλησης, μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα.

Μιλήστε μας για τις δικές σας ανάγκες και δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά, σε μία πρώτη συνάντηση!

Καλέστε Άμεσα:

Ή

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος: